top of page
dalubwikaq
sablay book new icon white.png
       Ang wika ay hindi isang entidad na umiiral sa loob ng vacuum. Malanding larang ito na kalaguyo ng maraming nakapalupot na iba pang isyu sa networking ng sanlibutan. Ano’t anuman, ang ating mga problema ay mawawaksan sa tulong ng simpleng salita—o dilì kayâ, idinulot nito.
Mga Itinatampok
na Post
bottom of page